Αρχιτεκτονικη Φωτογραφια

Τα μέλη της λέσχης μας
Αλεξάνδρα Γκοριτσοπούλου και Άρης Ζησιμάτος παρουσιάζουν:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Θεωρητική και τεχνική προσέγγιση
Δευτέρα 12-12-2016  |  ώρα 20:15  |  Κύπρου 63, Πάτρα

η παρουσίαση είναι ανοικτή στο κοινό