Λυκκα Φωτεινη

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με την φωτογραφία ασχολήθηκα ερασιτεχνικά πριν από 10 χρόνια. Έχω πάρει μέρος σε εκθέσεις στην Αυστρία Ιταλία και Ελλάδα (Πάτρα). Επίσης έχω παρακολουθήσει σεμινάρια φωτογραφίας απο τους Πατρινίστας, το Ηδύφως, και τον Χ. Κοψαχείλη