Ο Γιαννης Κατσαγουνος

Παρουσιάζει τις φωτογραφίες του.

Δευτέρα, 27 Noεμβρίου 2017, στις 20.00 στην Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας “ΗΔΥΦΩΣ”,
Κύπρου 63, Πάτρα. Η παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό.