Ο Γιαννης Κατσαγουνος

Παρουσιάζει τις φωτογραφίες του.

Έρχεται στην Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας “ΗΔΥΦΩΣ”, Κύπρου 63, Πάτρα.
Η παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό.