...στην Πολη

 Το μέλος της λέσχης μας, Αλέξης Καννάς, θα παρουσιάσει μια σειρά φωτογραφιών, που πήρε σε διάφορους τόπους της Ελλάδας και όχι μόνο, που έχουν κοινό χαρακτηριστικό, την άμεση ή έμμεση παρουσία του ανθρώπου στο αστικό περιβάλλον.
 
Δευτέρα  6/3/2017 στις 8:15 μ.μ. στην Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» – Κύπρου 63